Werkwijze

_vervolg

Werkwijze

Een succesvolle verpakking komt niet vanzelf tot stand. Het is het resultaat van een proces met intensief contact tussen opdrachtgever en Vandermeer packaging. Dat proces organiseren we effectief en transparant met onze checklist. Kijkt u even mee?

Planning en realisatie

De checklist dwingt u en ons om na te denken over zowel de uitgangspunten van het design als de praktische uitvoering ervan. Een duidelijk traject naar de deadline is een belangrijk onderdeel van de checklist. Duidelijkheid over de kosten eveneens: vooraf maken we een offerte. Vervolgens gaan onze creatieve mensen aan de slag. Hierbij houden ze rekening met de route van aandacht naar aankoop. Na eventuele revisie volgt de goedkeuring van de concepten. Daarna worden alle verpakkingen vormgegeven. Desgewenst wordt elke verpakking met een kleurproef of dummy uitgeleverd. In alle fasen van het project weet u zo precies hoe het project ervoor staat!